Modernizimi i Shërbimeve

Reforma në administratën publike në Shqipëri është një proces i domosdoshëm dhe i vazhdueshëm,

Qendrat e Integruara

Qendrat e Integruara me një ndalesë janë pjesë e reformës së madhe të Qeverisë për të modernizuar shërbimet.

Informohu

Call Center ka filluar aktivitetin e tij në dt. 1 Tetor dhe shërben si pike reference informacioni.

Zëri i qytetarit

Të rejat më të fundit

Konferenca rajonale ministeriale: Reforma në shërbimet publike në Ballkanin Perëndimor

May 18th, 2017|Comments Off on Konferenca rajonale ministeriale: Reforma në shërbimet publike në Ballkanin Perëndimor

Multimedia

Spot Zyrtar nga ADISA

Si i vlerësoni ndryshimet në cilësinë e shërbimit, të kryera nga ADISA në Qendrën e Integruar Krujë?