Të rejat më të fundit

Qendra e Shërbimeve Publike të Integruara me një ndalesë ADISA​ Krujë, operon që nga muaji mars 2017 dhe ofron mbi 230 shërbime publike nga 6 institucione.

April 3rd, 2017|Comments Off on Qendra e Shërbimeve Publike të Integruara me një ndalesë ADISA​ Krujë, operon që nga muaji mars 2017 dhe ofron mbi 230 shërbime publike nga 6 institucione.

Qendra e Integruar me një ndalesë Kavajë

March 23rd, 2017|Comments Off on Qendra e Integruar me një ndalesë Kavajë

Si i vlerësoni ndryshimet në cilësinë e shërbimit, të kryera nga ADISA në Qendrën e Integruar Kavajë?

Call Center 118-00

Call Center ka filluar aktivitetin e saj në dt. 1 Tetor dhe shërben si pike reference informacioni për 420 shërbime publike nga 10 Institucione (DPD, ISSH, DPSHTRR, DPGJC, FSDKSH, ZRPP, MAS, AZHT, AQTN, QKB).  Përzgjedhja e institucioneve është bërë bazuar në numrin e madh të transaksioneve.

Qytetarët mund të kërkojnë informacion për dokumentacion e nevojshëm, për tarifat, për afatet ligjore për përfitimin e shërbimit nga momenti i aplikimit etj.  Ky kanal informimi operon nga ora 7:00-21:00 (nga e Hëna deri të Premte) & nga ora 7:00-14:00 ditën e Shtunë dhe ofron informacion tek qytetrët pa shpenzuar kohë. Stafi është i trajnuar mbi etikën e duhur dhe dhënien e informacionit të saktë, të plotë, të kuptueshëm për pyetje, për të cilat qytetarët deri më sot drejtoheshin tek sporteli i institucionit shtetëror.

KRYEMINISTRIA

Logo_Min

MINISTËR PËR INOVACIONIN
DHE
ADMINISTRATËN PUBLIKE

Logo_Min

Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara
(ADISA)

Vendim Nr. 639 me datë 22/10/2014 për krijimin e                                                       QENDRËS SË OFRIMIT TË SHËRBIMEVE TË INTEGRUARA PËR ADMINISTRATËN PUBLIKE

Lexo më shumë