Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara

ADISA ka si mision të veprimtarisë të ofrojë shërbime publike nëpërmjet ngritjes dhe administrimit të sporteleve pritëse për qytetarët (front office) si dhe qendrave të shërbimeve publike të integruara me një ndalesë (one-stop-shop)

Standardizimi i Shërbimeve

ADISA, realizon standardizimin e mënyrës së ofrimit të shërbimeve nëpërmjet hartimit të modeleve, klasifikimin dhe kodimin e shërbimeve të institucioneve publike qendrore, krijimin e formularit të standardizuar të aplikimit dhe thjeshtëzimin dhe unifikimin e informacionit për shërbimet publike nëpërmjet hartimit e kartelave informative.

Kartelat Informative
Formularë Aplikimi

Qendrat e Integruara ADISA

Transformimi i mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike në Shqipëri

Qendra e Integruar Shkodër

Kolokime ADISA

Sportelet ADISA të kolokuara pranë One Stop Shop të Bashkive

Bashkia Maliq

Bashkia Belsh

Bashkia Patos

Së shpejti