Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara 2017-12-13T13:57:56+00:00

Modernizimi i Shërbimeve

Reforma në administratën publike në Shqipëri është një proces i domosdoshëm dhe i vazhdueshëm,

Qendrat e Integruara

Qendrat e Integruara me një ndalesë janë pjesë e reformës së madhe të Qeverisë për të modernizuar shërbimet.

Informohu

Call Center ka filluar aktivitetin e tij në dt. 1 Tetor dhe shërben si pike reference informacioni.

Zëri i qytetarit

ADISA vlerëson opinionin tuaj me qëllimin kryesor të përmirsojmë shërbimin që ofrojmë.

Kartelat Informative

ADISA realizon standardizimin e mënyrës së ofrimit të shërbimeve, klasifikimin dhe kodimin e shërbimeve të institucioneve publike qendrore,  krijimin e kartelave informative që do shërbejnë për shpërndarjen, thjeshtëzimin si dhe unifikimin e informacionit, për të gjitha shërbimet publike.

Klikoni për të pare Kartelat Informative

ADISA deri më sot,  ka përpiluar 481 Kartela Informative për 18 institucione të administratës shtetërore.

Klikoni mbi link për të aksesuar kartelat informative :

Multimedia

Spot Zyrtar nga ADISA

Sondazh

Si i vlerësoni ndryshimet në cilësinë e shërbimit, të kryera nga ADISA në Qendrën e Integruar Krujë?