Home12019-02-14T12:39:09+00:00

Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara

ADISA ka si mision të veprimtarisë të ofrojë shërbime publike nëpërmjet ngritjes dhe administrimit të sporteleve pritëse për qytetarët (front office) si dhe qendrave të shërbimeve publike të integruara me një ndalesë (one-stop-shop)

Standardizimi i Shërbimeve

ADISA, realizon standardizimin e mënyrës së ofrimit të shërbimeve nëpërmjet hartimit të modeleve, klasifikimin dhe kodimin e shërbimeve të institucioneve publike qendrore, krijimin e formularit të standardizuar të aplikimit dhe thjeshtëzimin dhe unifikimin e informacionit për shërbimet publike nëpërmjet hartimit e kartelave informative.

Kartelat Informative
Formularët e Aplikimit

Të rejat më të fundit

Transformimi i mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike në Shqipëri

Lexo më shumë