Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara 2018-05-25T11:14:15+00:00

Modernizimi i Shërbimeve

Reforma në administratën publike në Shqipëri është një proces i domosdoshëm dhe i vazhdueshëm,

Qendrat e Integruara

Qendrat e Integruara me një ndalesë janë pjesë e reformës së madhe të Qeverisë për të modernizuar shërbimet.

Informohu

Call Center ka filluar aktivitetin e tij në dt. 7 Tetor 2016 dhe shërben si pike reference informacioni.

Zëri i qytetarit

ADISA vlerëson opinionin tuaj me qëllimin kryesor të përmirsojmë shërbimin që ofrojmë.

Kartelat Informative

ADISA realizon standardizimin e mënyrës së ofrimit të shërbimeve, klasifikimin dhe kodimin e shërbimeve të institucioneve publike qendrore,  krijimin e kartelave informative që do shërbejnë për shpërndarjen, thjeshtëzimin si dhe unifikimin e informacionit, për të gjitha shërbimet publike.

ADISA ka përpiluar 508 Kartela Informative për 19 institucione të administratës shtetërore.

Klikoni mbi link për të aksesuar kartelat informative :

Multimedia

Spot Zyrtar nga ADISA

Sondazh

Si i vlerësoni ndryshimet në cilësinë e shërbimit, të kryera nga ADISA në Qendrën e Integruar Krujë?