Të rejat më të fundit

Java e Inovacionit – Takimit me temë “Rruga e Transformimit: Shërbime publike me në qendër qytetarin”

May 17th, 2016|Comments Off on Java e Inovacionit – Takimit me temë “Rruga e Transformimit: Shërbime publike me në qendër qytetarin”

“Një ditë e hapur për publikun”

May 17th, 2016|Comments Off on “Një ditë e hapur për publikun”

Pyetësor

ADISA vlerëson opinionin e qytetarit!

Kliko për të plotësuar pyetësorin

Opinioni i qytetarëve

Janë përmirësuar ndjeshëm kushtet e shërbimit, si dhe menaxhimi i radhës është më efektiv.
G.M
Komunikimi nga Info Point ishte shumë i mirë.
R.T
Ndryshimi është i konsiderueshëm.​
M.S

KRYEMINISTRIA

Logo_Min

MINISTËR PËR INOVACIONIN
DHE
ADMINISTRATËN PUBLIKE

Logo_Min

VKM PËR KRIJIMIN
e
ADISA

Vendim Nr. 639 me datë 22/10/2014 për krijimin e                                                       QENDRËS SË OFRIMIT TË SHËRBIMEVE TË INTEGRUARA PËR ADMINISTRATËN PUBLIKE

Lexo më shumë