18 04, 2018

ADISA and the IPSD Project meeting with representatives of Roma and Egyptian communities

By | 2018-04-18T11:28:10+00:00 April 18th, 2018|Të reja|Comments Off on ADISA and the IPSD Project meeting with representatives of Roma and Egyptian communities

The Agency for the Delivery of integrated Services in [...]

18 04, 2018

ADISA dhe Projekti IPSD takim me përfaqësues të komunitetit rom dhe egjiptian

By | 2018-04-18T11:21:33+00:00 April 18th, 2018|Të reja|Comments Off on ADISA dhe Projekti IPSD takim me përfaqësues të komunitetit rom dhe egjiptian

Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA) [...]

16 04, 2018

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTING COMPANY) – Citizen Centric Service Delivery Project

By | 2018-04-18T08:12:12+00:00 April 16th, 2018|Thirrje per Tendera|Comments Off on REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTING COMPANY) – Citizen Centric Service Delivery Project

Advisory Support for Validation of Services provided with Information [...]

12 03, 2018

“IPSD dhe ADISA shpall “Konkursin për esenë më të mirë” në Shërbimet Publike

By | 2018-04-06T09:04:10+00:00 March 12th, 2018|Të reja|Comments Off on “IPSD dhe ADISA shpall “Konkursin për esenë më të mirë” në Shërbimet Publike

Projekti i financuar nga Bashkimi Evropian "IPSD - Mbështetje [...]

2 03, 2018

IPSD Project and ADISA, together to improve “Barrier- Free Services”for people with special needs

By | 2018-03-02T10:16:28+00:00 March 2nd, 2018|Të reja|Comments Off on IPSD Project and ADISA, together to improve “Barrier- Free Services”for people with special needs

"Support to Improve Citizen – Centric Public Service Delivery [...]

2 03, 2018

ADISA dhe projekti IPSD, së bashku për përmirësimin e Shërbimeve pa Barriera për personat me aftësi të kufizuara

By | 2018-03-02T10:13:04+00:00 March 2nd, 2018|Të reja|Comments Off on ADISA dhe projekti IPSD, së bashku për përmirësimin e Shërbimeve pa Barriera për personat me aftësi të kufizuara

Projekti i financuar nga Bashkimi Evropian "IPSD - Mbështetje [...]