Call Center 118-00 2017-11-21T14:16:08+00:00

Call Center 118-00

Call Center ka filluar aktivitetin e saj në dt. 1 Tetor dhe shërben si pike reference informacioni për 420 shërbime publike nga 10 Institucione (DPD, ISSH, DPSHTRR, DPGJC, FSDKSH, ZRPP, MAS, AZHT, AQTN, QKB).  Përzgjedhja e institucioneve është bërë bazuar në numrin e madh të transaksioneve.

Qytetarët mund të kërkojnë informacion për dokumentacion e nevojshëm, për tarifat, për afatet ligjore për përfitimin e shërbimit nga momenti i aplikimit etj.  Call center, si kanal informimi operon nga ora 7:00-21:00 (nga e Hëna deri të Premte) & nga ora 7:00-14:00 ditën e Shtunë dhe ofron informacion tek qytetrët pa shpenzuar kohë. Stafi është i trajnuar mbi etikën e duhur dhe dhënien e informacionit të saktë, të plotë, të kuptueshëm për pyetje, për të cilat qytetarët deri më sot drejtoheshin tek sporteli i institucionit shtetëror.