Aktivitete

/Aktivitete
20 06, 2019

Qendra e Integruar ADISA në Kavajë, tashmë me 2 sportele të DPSHTRR

By |2019-06-20T12:29:49+00:00June 20th, 2019|Aktivitete|Comments Off on Qendra e Integruar ADISA në Kavajë, tashmë me 2 sportele të DPSHTRR

27 shërbime dhe 8 procedura për 9136 zotërues mjetesh Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara - ADISA, në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor - DPSHTRR, kanë hapur 2 sportele të reja në ambientet e Qendrës së Integruar ADISA në Kavajë, ku do të ofrohen 27 shërbime të cilat nuk kanë nevojë për kontroll fizik të automjeteve. Duke filluar që prej datës 17 Qershor 2019, të gjithë qytetarët e Kavajës, do të mund të marrin shërbime për automjetet, në qytetin e tyre, pa kostot e deridjeshme të udhëtimit drejt qytetit të Durrësit. Në Qendrën ADISA në Kavajë, tashmë do të gjenden edhe [...]

15 05, 2019

Ceremonia përmbyllëse e projektit IPSD me përfitues ADISA

By |2019-05-28T09:46:55+00:00May 15th, 2019|Aktivitete|Comments Off on Ceremonia përmbyllëse e projektit IPSD me përfitues ADISA

Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara, ADISA në bashkëpunim me projektin “Mbështetje për Përmirësimin e Ofrimit të Shërbimeve Publike me në Qendër Qytetarin”- IPSD, financuar nga BE, zhvilluan sot ceremoninë përmbyllëse të projektit. Në prani të z. Stephen Stork, përfaqësues i Delegacionit dhe udhëheqëses së projektit znj. Daina Belicka, u diskutua mbi mbarëvajtjen e të gjithë komponentëve të cilët përmbante ky projekt dhe realizimi i suksesshëm në kohën e duhur. Gjatë një periudhe prej rreth 24 muajsh (Qershor 2017- Maj 2019), projekti ka mbështetur dhe bashkëpunuar me ADISA-n për 6 komponentë kryesorë të cilët janë: Rishikimi i kuadrit ligjor të ofrimit të shërbimeve; Hartimin e një metodologjie [...]

26 04, 2019

ADISA Inaguron Qendrën e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara Shkodër

By |2019-04-30T13:05:39+00:00April 26th, 2019|Aktivitete|Comments Off on ADISA Inaguron Qendrën e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara Shkodër

Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara ADISA, inauguroi sot Qendrën e pestë të Integruar në qytetin e Shkodrës. Në prani të Kryeministrit të Shqipërisë z. Edi Rama, ADISA në Shkodër, duke nisur nga dita e sotme do t’u shërbejë qytetarëve në kushte dhe standarde bashkëkohore dhe do të ofrojë shërbime për 8 institucione të ndryshme, në një vend të vetëm. Çelja dhe funksionimi i Qendrës së Integruar ADISA në qytetin e Shkodrës, do të ofrojë mbi 390 shërbime publike, në 23 sportele fizikë, për 8 institucionet më të kërkuara si: Agjencia Shtetërore e Kadastrës Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore (DRSSH) Drejtoria Rajonale e Fondit të Sigurimit të [...]

4 04, 2019

Hapet zyra me një ndalesë ADISA në Bashkinë e Patosit

By |2019-04-06T18:04:09+00:00April 4th, 2019|Aktivitete|Comments Off on Hapet zyra me një ndalesë ADISA në Bashkinë e Patosit

ADISA inaguron zyrën me një ndalesë në Bashkinë e Patosit Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara, ADISA, çeli sot zyrën me një ndalesë pranë Bashkisë Patos. Të pranishëm në këtë inaugurim ishin Zëvendëskryeministri, z. Erjon Braçe, Kryetarja e Bashkisë së Patosit, znj. Rajmonda Balilaj, Deputetja e zonës, znj. Antoneta Dhima dhe Drejtori Ekzekutiv i ADISA, z. Lorin Ymeri. Zyra me një ndalesë pranë ambientit të Bashkisë në qytetin e Patosit, është kolokimi i tretë i këtij lloji pas atij në Bashkinë e Maliqit dhe në Bashkinë e Belshit. Tashmë dy sportele të ADISA do të ofrojnë rreth 150 shërbime publike të Zyrës së Regjistrimit [...]

26 03, 2019

ADISA dhe IPSD takim me donatorë dhe anëtarë të përfaqësive të huaja diplomatike në Tiranë

By |2019-05-30T09:00:48+00:00March 26th, 2019|Aktivitete|Comments Off on ADISA dhe IPSD takim me donatorë dhe anëtarë të përfaqësive të huaja diplomatike në Tiranë

Takim me donatorë dhe anëtarë të përfaqësive të huaja diplomatike në Tiranë Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara në bashkëpunim me Projektin “Mbështetje për përmirësimin e ofrimit të shërbimeve publike me në qendër Qytetarin” – IPSD, financuar nga BE, organizuan një Mëngjes Pune me donatorë dhe anëtarë të përfaqësive të huaja diplomatike në Tiranë. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin nga BE, Shefi për Shtetin e së Drejtës dhe Qeverisjen e Mirë, z. Stephen Stork,  Drejtori Ekzekutiv i ADISA z. Lorin Ymeri, drejtuesja e projektit IPSD, znj. Daina Belicka, donatorë, si dhe  përfaqësues të huaj diplomatik. Qëllimi i këtij takimi ishte informimi i donatorëve [...]

15 03, 2019

Hapet zyra me një ndalesë ADISA në Bashkinë e Belshit

By |2019-05-30T08:52:15+00:00March 15th, 2019|Aktivitete|Comments Off on Hapet zyra me një ndalesë ADISA në Bashkinë e Belshit

ADISA inaguron zyrën me një ndalesë në Bashkinë e Belshit Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara, ADISA, çeli sot zyrën me një ndalesë pranë Bashkisë Belsh. Të pranishëm në këtë inagurim ishin Zëvendëskryeministri, z. Erjon Braçe, Kryetari i Bashkisë së Belshit, z. Arif Tafani, Deputeti i zonës, z. Musa Ulqini dhe Drejtori Ekzekutiv i ADISA, z. Lorin Ymeri. Zyra me një ndalesë pranë ambientit të Bashkisë në qytetin e Belshit është kolokimi i dytë i këtij lloji pas atij në Bashkinë e Maliqit. Tashmë dy sportele të ADISA do të ofrojnë mbi 150 shërbime publike të Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Institutit [...]

20 02, 2019

Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara nënshkruan Marrëveshje Bashkëpunimi me Postën Shqiptare

By |2019-03-25T13:59:09+00:00February 20th, 2019|Aktivitete|Comments Off on Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara nënshkruan Marrëveshje Bashkëpunimi me Postën Shqiptare

ADISA marrëveshje bashkëpunimi me Postën Shqiptare Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA) dhe Posta Shqiptare kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi në funksion të përmirësimit  të ofrimit të shërbimeve publike. Kjo marrëveshje mundëson vendosjen në dispozicion të Postës Shqiptare sportele/hapësira në ambientet e Qendrave të Integruara ADISA, me qëllim ofrimin e paketës së shërbimeve të postës nëpërmjet një infrastrukture me standarde evropiane dhe të përshtatshme për qytetarët përfshirë edhe kategorinë e personave me aftësi të kufizuara (PAK). Ofrimi i shërbimeve të Postës Shqiptare pranë ambienteve të Qendrave të Integruara të ADISA-s, do të krijojë lehtësira të natyrës ekonomike dhe reduktim të kohës së qytetarëve [...]

13 02, 2019

Thirrja e katërt: Programi Kombëtar i Praktikave të Punës

By |2019-02-27T08:17:17+00:00February 13th, 2019|Aktivitete|Comments Off on Thirrja e katërt: Programi Kombëtar i Praktikave të Punës

THIRRJA 4 - PRAKTIKAT E PUNËS Në mbështetje të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 395, datë 29.04.2015 “Për miratimin e programit kombëtar të praktikave të punës në administratën shtetërore dhe institucionet e tjera publike”, i ndryshuar,  Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë shpall hapjen e thirrjes së katërt të  Programin Kombëtar të Praktikave të Punës. Afati për aplikim është nga data 8 shkurt deri më datë 28 shkurt 2019. Aplikimi është i hapur për të rinjtë profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç,  të cilët zoterojnë minimalisht një diplome Bachelor ose të barasvlefshme. Kohëzgjatja e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës do të jetë tre [...]

23 11, 2018

ADISA/Shkëmbim eksperiencash me Delegacionin e Komunës Prizren

By |2019-05-30T08:03:38+00:00November 23rd, 2018|Aktivitete|Comments Off on ADISA/Shkëmbim eksperiencash me Delegacionin e Komunës Prizren

ADISA/Shkëmbim eksperiencash me Delegacionin e Komunës Prizren Në kuadër të shkëmbimit të eksperienca dhe modeleve më të mira për ofrimin e shërbimeve publike dhe One Stop Shop-eve, Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike priti dje Delegacionin e Komunës së Prizrenit. Gjatë vizitës së tyre, ADISA zhvilloi një prezantim të detajuar lidhur me vështirësitë fillestare me të cilat u përball dhe procesin hap pas hapi për standardizimin e shërbimeve, sistemin e ankesave, realizimin e ambienteve komode për qytetarët dhe ngritjen e qendrave të integruara në 5 qytete kryesore si dhe planet për shtrirjen në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Gjithashtu, në këtë takim, u diskutua edhe mbi [...]

16 11, 2018

ADISA inauguron sportelet e para në “Zyrën me një Ndalesë” në Bashkinë e Maliqit

By |2018-11-23T12:18:32+00:00November 16th, 2018|Aktivitete|Comments Off on ADISA inauguron sportelet e para në “Zyrën me një Ndalesë” në Bashkinë e Maliqit

ADISA inauguron sportelet e para në “Zyrën me një Ndalesë” në Bashkinë e Maliqit Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA), ka inauguruar sot qendrën e parë në rang kombëtar të shërbimeve me një ndalesë si bashkim i shërbime të qeverisjes lokale dhe qendrore me dy sportele ADISA të alokuara brenda zyrës “one-stop-shop” të Bashkisë Maliq. Aktiviteti i inaugurimit të sporteleve të ADISA, u realizua në prani të Zëvendës Kryeministres znj. Senida Mesi, përfaqësuesit të Delegacionit Evropian në Shqipëri z. Stephen STORK, Kryetarit të Bashkisë së Maliqit z. Gëzim Topçiu, Drejtorit Ekzekutiv të ADISA z. Lorin Ymeri si dhe përfaqësues të institucioneve me të [...]