Çelet Qendra e Parë me një Ndalesë në Qytetin e Kavajës

Në qytetin e Kavajës u hap qendra e parë e shërbimeve publike me një ndalesë, duke synuar shmangien e radhëve të gjata, aferat korruptive dhe zgjidhjen e një problematike të hershme përmes një shërbimi më të shpejtë dhe efikas.​
Qytetarët e Kavajës tanimë do të mund të marrin mbi 200 shërbime publike nga 5 institucione vendore dhe lokale në qendrën e parë të shërbimeve publike me një ndalesë në vend, të menaxhuar nga Agjencia e Shërbimeve Publike ADISA. Në këtë qendër qytetarët do të mund të marrin shërbime nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Gjendjes Civile, Sigurimeve Shoqërore, Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe Fondit të Sigurimit të detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.
Qendra e parë me një ndalesë në qytetin e Kavajës është pjesë e një projekti inovativ që sjell shtetin tek qytetari.​

Për ministren Milena Harito, reforma është tejet e rëndësishme sepse lufton dhe korrupsionin. “Të gjithë e dinë që një nga mënyrat bazë për t’i detyruar qytetarët të shkojnë t’i kërkojnë shtigjet e korrupsionit është të mos jepet përgjigje. ADISA është garanti që çdo qytetar i cili ka kërkuar të marrë një shërbim do marrë përgjigje, pavarësisht nëse ajo është pozitive apo negative, por do të marrë përgjigje dhe do t’a marrë atë përgjigje në kohë”.

2017-08-16T10:28:10+00:00