Drejtoritë2018-12-14T13:03:20+00:00

DREJTORITË ADISA

Drejtor Ekzekutiv
ADISA

Lorin YMERI

Drejtoria e Zhvillimit dhe Monitorimit të Standardeve

Ili  SADO 

Drejtoria e Administrimit të Brendshëm

Edlira CIMBI

Drejtoria e Zhvillimit të Shërbimeve

Jonida TARAJ

Drejtoria e Financës dhe Administrimit të të Ardhurave

Gëzim KALLAJXHI

QENDRAT E INTEGRUARA

Zyra Rajonale FIER

Armand NACI

Zyra Vendore KAVAJË

Dorina UKU

Zyra Rajonale GJIROKASTËR

Marseda XARBA

Zyra Vendore KRUJË

Taulant PENGILI

SEKTORËT ADISA

Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Protokollit

Drinalda SHALSI

Sektori Ri-Inxhinierimit & Marrëdhënieve Institucionale

Anila LLESHI

Sektori i Raportimit dhe Statistikave

Holger KODRA

Sektori i Financës

Eni MIRCE

Sektori i Marketingut

Ilir NAQI GJIKA

Sektori i Shërbimeve
Mbështetëse

Brunilda MYFTARI

Sektori i Ankesave dhe Opinionit të Qytetarit

Fiona GJIKA

Sektori i Mbikëqyrjes së Lëvrimit të Shërbimeve

Enea TURLLA

Sektori i Auditit

Thoma PAPADHIMTRI

Sektori i Performancës

Sektori IT & Sistemeve
(Databaza)

Amarda RAMAZANI

Sektori i Zhvillimit të
Standardeve

Ejona CECO

Sektori i Trajnimeve Dhe Menaxhimit Të Njohurive

Sektori Juridik

Fjorald BEHARI

Sektori i Administrimit te te Ardhurave dhe Menaxhimit të Projekteve

Keldi JANI