DREJTORITË ADISA

Drejtor Ekzekutiv
ADISA

Lorin YMERI

Drejtoria e Zhvillimit të Shërbimeve

Jonida TARAJ

Drejtoria e Administrimit të Qendrave

Ili  SADO 

Drejtoria Ekonomike

Gëzim KALLAJXHI

QENDRAT E INTEGRUARA

Zyra Rajonale FIER

Armand NACI

Zyra Vendore KAVAJË

Dorina UKU

Zyra Rajonale GJIROKASTËR

Marseda XARBA

Zyra Rajonale Tiranë

Ledia SHUPERKA

Zyra Vendore KRUJË

Taulant PENGILI

Zyra Rajonale SHKODËR

Mirsad SYLJA

SEKTORËT ADISA

Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Protokollit

Drinalda SHALSI

Sektori i Planifikimit dhe Menaxhimit të Projekteve

Deborah HATELLARI

Sektori i Financës

Eni MIRCE

Sektori Ri-Inxhinierimit & Marrëdhënieve Institucionale

Anila LLESHI

Sektori i Kërkimit dhe Inovacionit (ADISA LAB)

Lirdi CANI

Sektori i Shërbimeve
Mbështetëse

Brunilda MYFTARI

Sektori i Mbikëqyrjes së Lëvrimit të Shërbimeve

Enea TURLLA

Sektori i Prokurimeve

.

Sektori i Performancës dhe Statistikave

Keldi JANI

Sektori Juridik

Fjorald BEHARI

Sektori i Trajnimeve Dhe Menaxhimit Të Njohurive

Lizheta DULO

Sektori i Komunikimit me Qytetarin

Fiona GJIKA

Sektori i Investimeve

Ilir Naqi Gjika

Sektori i Zhvillimit të Standardeve

Ejona CECO

Sektori i Auditit

Thoma PAPADHIMTRI

Për cdo informacion mund të kontaktoni drejtorët/përgjegjësit përkatës sipas këtij formati emaili: emer.mbiemer@adisa.gov.al