DREJTORITË ADISA

Drejtor Ekzekutiv
ADISA

Lorin YMERI

Drejtoria e Zhvillimit të Shërbimeve

Jonida TARAJ

Drejtoria e Administrimit të Qendrave

Ili  SADO 

Drejtoria Ekonomike

Gëzim KALLAJXHI

Drejtoria e Administrimit të Brendshëm

Fjorald BEHARI

QENDRAT E INTEGRUARA

Zyra Rajonale FIER

Armand NACI

Zyra Vendore KAVAJË

Dorina UKU

Qendra e Integruar Kombinat

Holger KODRA

Zyra Rajonale GJIROKASTËR

Marseda XARBA

Zyra Rajonale Tiranë

Ledia SHUPERKA

Zyra Vendore KRUJË

Taulant PENGILI

Zyra Rajonale SHKODËR

Mirsad SYLJA

SEKTORËT ADISA

Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Protokollit

Drinalda SHALSI

Sektori i Planifikimit dhe Menaxhimit të Projekteve

Deborah HATELLARI

Sektori i Financës

Eni MIRCE

Sektori Ri-Inxhinierimit & Marrëdhënieve Institucionale

Anila LLESHI

Sektori i Kërkimit dhe Inovacionit (ADISA LAB)

Lirdi CANI

Sektori i Shërbimeve
Mbështetëse

Brunilda MYFTARI

Sektori i Mbikëqyrjes së Lëvrimit të Shërbimeve

Enea TURLLA

Sektori i Prokurimeve

.

Sektori i Performancës dhe Statistikave

Keldi JANI

Sektori Juridik

Sektori i Trajnimeve Dhe Menaxhimit Të Njohurive

Lizheta DULO

Sektori i Komunikimit me Qytetarin

Fiona GJIKA

Sektori i Investimeve

Ilir Naqi Gjika

Sektori i Zhvillimit të Standardeve

Ejona CECO

Sektori i Auditit

Për cdo informacion mund të kontaktoni drejtorët/përgjegjësit përkatës sipas këtij formati emaili: emer.mbiemer@adisa.gov.al