Zëri i Qytetarit

                                                   Këto module kontakti janë vënë në dispozicion për qytetarët që të dërgojnë sugjerimet apo ankesat e tyre.                                                  ADISA vlerëson opinionin tuaj me qëllimin kryesor të përmirësojmë shërbimet që ofrojmë.
Për të realizuar qëllimin tonë për çdo sugjerim apo ankesë, ju lutemi të plotesoni fushat me të dhënat e sakta duke zgjedhur modulin e përshtatshëm: Sugjerim / Ankesë.

Sugjerimet apo Ankesat tuaja do të trajtohen nga ADISA dhe ju do të informoheni për një afat kohor brenda 30 ditëve për çdo shqetësim të shprehur nëpërmjet telefonit apo adresës e-mail.