Zëri i Qytetarit

Ankesat

Kjo formë kontakti është vënë në dispozicion për qytetarët që të dërgojne ankesat e tyre.
ADISA vlerëson opinionin tuaj me qëllimin kryesor të përmirsojmë shërbimin që ofrojmë.

Për të realizuar qëllimin tonë për çdo ankesë, ju lutemi të plotesoni fushat me të dhënat e sakta.


SEKSIONI A: INFORMACION MBI APLIKANTIN

* Emri: * Mbiemri:
* Emri i babait: * NID:
Gjinia:  Mashkull Femer Datëlindja:
Nese subjekt,ploteso:  Administrator Person i autorizuar
Emri i Subjektit: NIPT:
* Adresa:
* Qyteti: E-mail:
Nr. Tel. Zyre: * Nr. Tel. Fiks/Celular:

SEKSIONI B: INFORMACION MBI ANKESEN

Numri i Aplikimit: Data e aplikimit:
Arsyeja e ankesës:
 Regjistrim gabim i pronës
 Dokumenti përfundimtar me gabime
 Dërgim i dokumentit në adresën e gabuar
 Mosrespektim i afatit ligjor të lëvrimit të shërbimit
 Kërkesë me shkrim për të njëjtin dokumentacion më shumë se një herë
Arsye Tjetër (specifiko):
Përshkrimi i Ankesës
captcha :

Ankesa juaj do të trajtohet nëpërmjet ADISA-s dhe ju do të informoheni brenda 30 ditëve për çdo shqetësim të shprehur, nëpërmjet telefonit apo adresës e-mail.

Formulari i Ankesës në formatin elektronik.

Ky formular mund të plotësohet edhe online pasi fushat janë të plotësueshme.

Shkarkoni Formularin

Pasi të keni plotësuar dhe firmosur formularin e ankesave, ngarkoni dokumentat e mëposhtëm për të aplikuar online :

* Ngarkoni një kopje të formularit të ankesës .

* Ngarkoni një kopje të kartës suaj të identitetit.

* Ngarkoni një kopje të aplikimit tuaj pranë ZRPP.

captcha :