Zëri i Qytetarit

Sugjerime / Ankesa

Kjo formë kontakti është vënë në dispozicion për qytetarët që të dërgojne sugjerimet e tyre.
ADISA vlerëson opinionin tuaj me qëllimin kryesor të përmirsojmë shërbimin që ofrojmë.

Për të realizuar qëllimin tonë për çdo sugjerim, ju lutemi të plotesoni fushat me të dhënat e sakta.

* Emri
* Atësia

* Mbiemri

* Adresa

* Nr. Telefonit

Adresa e-mail

Arsyeja
 Sugjerim Ankesë


Përmbledhja e Sugjerimit

captcha :

Sugjerimet tuaja do të trajtohen nga ADISA dhe ju do të informoheni për një afat kohor brenda 30 ditëve nëpërmjet telefonit apo adresës e-mail.