Mesazhi i Drejtorit Ekzekutiv të Agjencisë së Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara – ADISA

Ofrimi i Shërbimeve Publike në vendin tonë ka pësuar ndryshime drastike që në momentin e themelimit të Agjencisë për Ofrimin e Shërbimeve Publike të Integruara- ADISA në vitin 2015.

ADISA është një agjenci shtetërore, përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve publike nëpërmjet ngritjes dhe administrimit të zyrave pritëse të shërbimit (FO) dhe Qendrave të Integruara të Shërbimeve Publike, që synon ofrimin e shërbimeve në një vend dhe në një ndalesë, si dhe zhvillimin dhe zbatimin e standardeve të reja të shërbimit dhe matjen e performancës.

Që nga momenti i marrjes së titullit të Drejtorit Ekzekutiv, qëllimi im është mbarëvajtja dhe zhvillimi i ADISA, duke vazhduar shtrirjen e saj në territor në mënyrë që t’u  japim të gjithë qytetarëve akses të barabartë në shërbimet publike.

Hapja e 5 Qendrave të Integruara në Kavajë, Krujë, Fier, Gjirokastër dhe Shkodër, si dhe zyrës pritëse ADISA pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, kanë sjellë një ndikim mjaft pozitiv në opinionin e qytetarëve mbi ofrimin e shërbimeve publike.

Vlerat tona konsistojnë në profesionalizëm, me një staf të përkushtuar dhe të motivuar për mbarëvajtjen e të gjithë procesit të punës. Ne ofrojmë transparencë, duke bërë ndarjen “Front Office” dhe “Back Office” me qëllim shmangien e korrupsionit. Inovacion, duke standardizuar shërbimet që kemi në fokus nëpërmjet kartelave informative, që mund të gjenden online dhe rritjen e kënaqësisë së qytetarëve, duke krijuar ambiente bashkëkohore të njëjta me ato të vendeve të zhvilluara.

Sot, nuk është më qytetari në shërbim të administratës, por administrata në shërbim të qytetarit. Ne do të vijojmë punën intensive për përmirësimin e ofrimit të shërbimeve publike duke synuar standardet më të larta në shërbim të qytetarëve të Republikës së Shqipërisë.

Sinqerisht,

Lorin Ymeri