Modernizimi i Shërbimeve Publike

Reforma e ndërmarrë nga Qeveria Shqiptare për modernizimin e shërbimeve publike synon përcaktimin e rregullave të qarta dhe standardeve për lëvrimin e tyre nga institucionet e administratës shtetërore pa pengesa administrative dhe në mënyrë të shpejtë, efikase, trasparente me cilësi të lartë, sipas parimit të kujdesit ndaj klientit.
Agjensia e ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara – ADISA është agjenci shtetërore e cila ka si mison ofrimin e shërbimeve publike nëpërmjet ngritjes dhe administrimit të sporteleve pritëse për qytetarët. ADISA ka në fokus ngritjen e qendrave të shërbimeve me një ndalesë dhe në një vend, krijimin e modeleve të shërbimit me standard, si dhe monitorimin e performancës së institucioneve publike përgjegjëse për dhënien e këtyre shërbimeve.

http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_alb_Page_01-1010x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_alb_Page_02-1010x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_alb_Page_03-1010x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_alb_Page_04-1014x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_alb_Page_05-1010x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_alb_Page_06-1010x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/Capture.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_alb_Page_08-1010x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_alb_Page_09-1010x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_alb_Page_10-1010x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_alb_Page_11-963x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_alb_Page_12-1010x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_alb_Page_13-1010x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_alb_Page_14-991x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_alb_Page_15-991x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_alb_Page_16-1010x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/Capture1.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_alb_Page_18-1010x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_alb_Page_19-1010x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_alb_Page_20-1010x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_alb_Page_21-1010x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_alb_Page_22-e1488528833234-1024x941.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_alb_Page_23-1010x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_alb_Page_24-1010x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_ENG_Page_01-1010x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_ENG_Page_02-1010x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_ENG_Page_03-e1488526802496-1024x797.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_ENG_Page_04-1014x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_ENG_Page_05-1010x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_ENG_Page_06-1010x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/7.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_ENG_Page_08-1010x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_ENG_Page_09-1010x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_ENG_Page_10-1010x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_ENG_Page_11-963x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_ENG_Page_12-1010x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_ENG_Page_13-1010x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_ENG_Page_14-991x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_ENG_Page_15-991x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_ENG_Page_16-1010x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/17.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_ENG_Page_18-1010x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_ENG_Page_19-1010x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_ENG_Page_20-1010x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_ENG_Page_21-1010x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_ENG_Page_22-1010x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_ENG_Page_23-1010x1024.jpg
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2017/02/BROSHURA_26_JANAR_2017_ENG_Page_24-1010x1024.jpg