Mundësi punësimi 2017-11-10T10:46:58+00:00

Vende Vakante

 Kriteret e pozicionit:

 • Të ketë mbaruar studimet e larta dhe të zotërojë diplomë Master Shkencor në Shkenca Juridike.
 • Njohuri nga Ligji nr.9643, dt.20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
 • Njohuri mbi Ligjin Nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”.
 • Njohuri nga Kodi i Procedurave Administrative.
 • Të njohë një nga gjuhët e BE (avantazh përbën gjuha angleze).
 • Prioritet do të kenë kandidatët që kanë mbi 2 vite eksperience pune në pozicione të ngjashme në administratën shtetërore.

Kriteret e pozicionit:

 • Të ketë mbaruar studimet e larta dhe të zotërojë diplomë Bachelor dhe/ose Master Profesional në shkenca ekonomike, juridike ose shoqerore.
 • Njohuri nga Kodi i Procedurave Administrative;
 • Njohuri mbi Ligjin Nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”;
 • Njohuri mbi Strategjitë dhe Prioritetet e programit të Qeverisë Shqiptare, të cilat kanë ndikim direkt në rolin publik të Institucionit.
 • Të njohë një nga gjuhët e BE (avantazh përbën gjuha angleze).
 • Të ketë aftësi komunikuese dhe të punës në grup

Kriteret e pozicionit:

 • Të ketë mbaruar studimet e larta dhe të zotërojë diplomë Bachelor ose Master Profesional në Shkenca Juridike, Shoqërore dhe Ekonomike
 • Njohuri nga Kodi i Procedurave Administrative;
 • Njohuri mbi Ligjin Nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”;
 • Njohuri mbi Strategjitë dhe Prioritetet e programit të Qeverisë Shqiptare, të cilat kanë ndikim direkt në rolin publik të Institucionit.
 • Të njohë një nga gjuhët e BE (avantazh përbën gjuha angleze).
 • Të ketë aftësi komunikuese dhe të punës në grup.

Kriteret e pozicionit:

 • Të ketë mbaruar studimet e larta dhe të zotërojë diplomë Bachelor ose Master Profesional në Shkenca Informatike, Natyrore, Ekonomike, Juridike ose Shoqërore;
 • Njohuri mbi Ligjin Nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”;
 • Njohuri nga Kodi i Proçedurave Administrative;
 • Të njohë një nga gjuhët e BE (avantazh përbën gjuha angleze).
Mundesi Punesimi,

Për të aplikuar, ju lutem dërgoni CV-në tuaj në adresën: kandidate@adisa.gov.al