Performanca 2017-11-21T14:52:01+00:00

Monitorimi i performancës së institucioneve publike

Matja e performancës së 12 institucioneve publike të cilët raportojnë tek Zyra Operacionale e Situatës (ZOS) në bazë mujore një set indikatorësh mbi shërbimet publike të ofruara nga këta institucione.

Matjen e performancës në zyrat pritëse realizohet nëpërmjet:

  • Sondazheve

  • Sondazhet on-line

  • Studimi i vetëvlerësimit

  • Focus Group

  • Monitorim