Qendra e Integruar Kavajë 2017-11-21T14:55:44+00:00

QENDRA E INTEGRUAR ME NJË NDALESË KAVAJE

Qendra e Integruar me një Ndalesë Kavajë është hapur më datë 16 Nëntor 2016 dhe inaguruar më datë 31 Nëntor 2016.
Numri i institucioneve që ofrojnë shërbimet në Qendrën e Integruar Kavajë: 5 institucione (ZRPP, FSDKSH, ISSH, QKB, DPGJC) në 12 sportele.
Numri i shërbimeve që ofrohen në Qendrën e Integruar Kavajë: 206 shërbime (52 shërbime ZRPP, 1 shërbim FSDKSH, 64 shërbime ISSH, 67 shërbime QKB dhe 22 shërbime DPGJC).
Numri i aplikimeve të kryera në Qendrën e Integruar Kavajë nga 16 Nëntor 2016 – 30 Mars 2017 është 12,034 aplikime. Institucioni për të cilin kryhen më shumë aplikime është ZRPP.

SONDAZH

Si i vlerësoni ndryshimet në cilësinë e shërbimit, të kryera nga ADISA në Qendrën e Integruar Kavajë?