Qendra e Integruar me një ndalesë Kavajë

Qendra e Shërbimeve Publike të Integruara me një ndalesë ADISA Kavajë, që nga hapja e saj në nëntor 2016 ofron për qytetarët shqiptarë mbi 200 shërbime publike nga 5 institucione.

2017-08-16T09:39:58+00:00