Modeli i ri i shërbimeve në Qendrën e Integruar Kavajë

Si i vlerësoni ndryshimet në cilësinë e shërbimit, të kryera nga ADISA në Qendrën e Integruar Kavajë?