Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara

ADISA ka si mision të veprimtarisë të ofrojë një model të ri dhe të integruar të shërbimeve publike, duke vendosur në qendër qytetarin.

Qendrat e Integruara ADISA

Transformimi i mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike në Shqipëri