Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara

ADISA ka si mision të veprimtarisë të ofrojë shërbime publike nëpërmjet ngritjes dhe administrimit të sporteleve pritëse për qytetarët (front office) si dhe qendrave të shërbimeve publike të integruara me një ndalesë (one-stop-shop)

Qendrat e Integruara ADISA

Transformimi i mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike në Shqipëri