@ADISA

/@ADISA

About @ADISA

This author has not yet filled in any details.
So far @ADISA has created 3 blog entries.
18 11, 2021

Inaugurohet Qendra e Integruar ADISA Kamëz

By |2021-11-19T08:54:49+00:00November 18th, 2021|Aktivitete|Comments Off on Inaugurohet Qendra e Integruar ADISA Kamëz

Inaugurohet Qendra e Integruar ADISA Kamëz Ceremonia e përurimit të qendrës së re ADISA në Kamëz ku morën pjesë Ministrja e Shtetit për Standardet e Shërbimeve Znj. Milva Ekonomi, Kryetari i Bashkisë Kamëz Z.Rakip Suli, Drejtori Ekzekutiv ADISA Z. Lorin Ymeri, u zhvillua më 17.11.2021. Qendra e Integruar Kamëz, qendra ADISA e 23-të, ofron mbi 1000 shërbime publike të nivelit qendror dhe vendor, me standard të përmirësuar e cilësi shërbimi. Mbi 104,000 qytetarë dhe biznese mund të përfitojnë shërbime sa i takon regjistrimit të pronës, sigurimeve shoqërore, kartës së shëndetit, regjistrimit të biznesit, marrjes së licencave dhe gjendjes civile. Nëpërmjet 25 sporteleve në total, Qendra e Integruar [...]

9 11, 2021

Certifikimi i stafit ADISA – Trajnim mbi standartet e kujdesit për qytetarët me në fokus PAK

By |2021-11-10T10:20:11+00:00November 9th, 2021|Aktivitete|Comments Off on Certifikimi i stafit ADISA – Trajnim mbi standartet e kujdesit për qytetarët me në fokus PAK

Certifikimi i stafit ADISA - Trajnim mbi standartet e kujdesit për qytetarët me në fokus PAK Ambasadori i Austrisë në Shqipëri Christian Steiner, Përfaqësuesja e UNDP-së dorëzuan certifikatat e trajnimit mbi standardet e kujdesit për qytetarët me në fokus personat me aftësi të kufizuara në ofrimin e shërbimeve publike. 67 punonjës të ADISA-s, ADISA në koordinim me Shkollën e Administratës Publike ASPA - Shkolla Shqiptare e Administrates Publike morën pjesë në pesë seanca trajnimi, duke përfshirë dhe një trajnim trajnerësh, me synim përmirësimin e njohurive dhe aftësive për të siguruar një shërbim sa më të efektshëm dhe të kënaqshëm nga këndvështrimi i anëtarëve të këtij komuniteti. Trajnimi [...]

29 01, 2021

Nënshkrimi i memorandumit të bashkëpunimit mes ADISA dhe DPPI

By |2021-02-17T11:17:50+00:00January 29th, 2021|Aktivitete|Comments Off on Nënshkrimi i memorandumit të bashkëpunimit mes ADISA dhe DPPI

Memorandum  Bashkëpunimi Drejtori i Përgjithshëm i Pronësisë Industriale znj. Ledina Beqiraj nënshkroi Memorandumin e Bashkëpunimit me ADISA-n përfaqësuar nga Drejtori Ekzekutiv z. Lorin Ymeri. Qëllimi i këtij dokumenti është përmirësimi i shërbimeve të ofruara në fushën e pronësisë industriale në sportelet e ADISA. Duke filluar nga muaji Janar 2021 nis trajnimi i stafit për ofrimin e shërbimeve publike dhe informimin në lidhje me objektet e pronësisë industriale në të gjitha qendrat ADISA. Për këtë qëllim DPPI do të vendosë në dispozicion të sporteleve të ADISA dhe broshura informative në lidhje me objektet e pronësisë industriale me qëllim informimin e bizneseve. [...]