ADISA ( Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara )

ADISA monitoron cilësinë dhe transparencën e ofrimit të shërbimeve ndaj qytetarit në sportelet pritëse si dhe garanton saktësinë e informacionit për procedurat administrative, nëpërmjet kanaleve të ndryshme të komunikimit.

1.Call-Center është një ndër kanalet e informimit të shërbimit ADISA, i cili është ngritur për t’ju gjendur më afër dhe më shpejt nevojave të qytetarëve ndaj informacionit të shërbimeve publike. Call Center jep informacion të saktë dhe të shpejtë fillimisht për 400 shërbime nëpërmjet Telefonit në numrin 11800. Shërbimi i Informimit operon 14 orë në 6 ditë të javës (e diela pushim) dhe ofron një shërbim me standarde që i mundëson qytetarve të interesuar të marrin informacion pa shpenzuar kohë. Stafi është i trajnuar për te komunikuar dhe ofruar asistencën e plote për marrjen e shërbimeve publike.

2.Tarifa e thirrjes qytetarët drejt numërit 118 00 do të jetë 7 Lekë/Min (me TVSH);