Thirrje per Tendera

/Thirrje per Tendera
29 03, 2021

Thirrje për shprehje interesi

By |2021-03-29T07:53:03+00:00March 29th, 2021|Thirrje per Tendera|Comments Off on Thirrje për shprehje interesi

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST - ALBANIA “Marrje në dorëzim e pjesës së mbetur së produkteve të kontratës  administrative nr.725113 prot.. date 15.08.2019 "Supply and Installation of Integrated Front Office Service Delivery platform", Ref: AL-8521/G/ICB/1.06 ”. SPECIFIKIME TEKNIKE TË PROCEDURËS, ME OBJEKT: “Marrje në dorëzim e pjesës së mbetur së produkteve të kontratës  administrative nr.725113 prot.. date 15.08.2019 "Supply and Installation of Integrated Front Office Service Delivery platform", Ref: AL-8521/G/ICB/1.06 ” Qëllimi/Produktet e parashikuara në kontratë: Kryerja e procesit të marrjes në dorezim të produkteve të përcjella nga kompania në bazë te legjislacionit në fuqi. Përgatitja e një raporti final ku evidentohet procedura e ndjekur për vlerësimin dhe marrjen në dorezim [...]

29 03, 2021

Shpallje për shprehje interesi

By |2021-03-29T08:00:43+00:00March 29th, 2021|Thirrje per Tendera|Comments Off on Shpallje për shprehje interesi

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST - ALBANIA “Marrje në dorëzim e pjesës së mbetur së produkteve të kontratës  administrative nr.725113 prot.. date 15.08.2019 "Supply and Installation of Integrated Front Office Service Delivery platform", Ref: AL-8521/G/ICB/1.06 ”. SPECIFIKIME TEKNIKE TË PROCEDURËS, ME OBJEKT: “Marrje në dorëzim e pjesës së mbetur së produkteve të kontratës  administrative nr.725113 prot.. date 15.08.2019 "Supply and Installation of Integrated Front Office Service Delivery platform", Ref: AL-8521/G/ICB/1.06 ” Qëllimi/Produktet e parashikuara në kontratë: Kryerja e procesit të marrjes në dorezim të produkteve të përcjella nga kompania në bazë te legjislacionit në fuqi. Përgatitja e një raporti final ku evidentohet procedura e ndjekur për vlerësimin dhe marrjen në dorezim [...]

31 08, 2020

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

By |2020-08-31T12:20:51+00:00August 31st, 2020|Thirrje per Tendera|Comments Off on REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST ALBANIA CITIZEN – CENTRIC SERVICE DELIVERY PROJECT Loan Agreement Project ID No. 8521 Assignment: Administrative Legal Expert (local)  Posted: August 31, 2020 Ref. No. AL-8521-CS/IC/3.08.02 Tors_Administrative legal expert (local)-  REOI legal expert

2 06, 2020

Contract Award Notice Project Name: Citizen Centric Service Delivery Project Country Albania Project Number: AL-8521

By |2020-06-02T07:36:00+00:00June 2nd, 2020|Thirrje per Tendera|Comments Off on Contract Award Notice Project Name: Citizen Centric Service Delivery Project Country Albania Project Number: AL-8521

Contract Award Notice Project Name: Citizen Centric Service Delivery Project Country Albania Project Number: AL-8521  Name of Project:  Citizen Centric Service Delivery Project ID:  AL - 8521  Contract Name:  Advisory Support for the Validation of Use of Business Process Re-engineering (BPR) 70 Maps Contract Identification No:     AL-8521-CS/CQ/3.10.05 Procurement Method: Consultant Qualification Selection (CQS)   Awarded Company: Name: AAM Consulting ltd, Hungary Contract price: 53,107 EUR including withholding tax Duration: 4 months Companies that has expressed their interest Individual companies GLCC Solutions, Georgia AAM Consulting, Hungary A2F Consulting, US IDRA Research & Consulting, Albania AVASANT, US Institute on Governance IOG, Canada Joint -ventures:  JV - Ernst & Young Albania shpk [...]

3 04, 2020

REOI Advisory Support for the Validation of e-Services

By |2020-06-18T06:29:24+00:00April 3rd, 2020|Thirrje per Tendera|Comments Off on REOI Advisory Support for the Validation of e-Services

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (Consulting Company) Advisory Support for the Validation of e-Services REOI Revised_Tors_DLI1 Contract Award Notice DLI 1

30 03, 2020

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (Consulting Company)

By |2020-04-04T07:22:09+00:00March 30th, 2020|Thirrje per Tendera|Comments Off on REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (Consulting Company)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (Consulting Company) Advisory Support for the Validation of Use of Business Process Re-engineering (BPR) 70 Maps REOI TOR Validation -70 maps

11 11, 2019

Request for Expression of Interest (Local Individual Consultant )

By |2019-11-11T12:44:22+00:00November 11th, 2019|Thirrje per Tendera|Comments Off on Request for Expression of Interest (Local Individual Consultant )

Apply for: Individual Consultant -Financial Specialist for Citizen Centric Service Delivery Project (CCSDP) Click here for: Request for Expression of Interest Finance Specialist

11 11, 2019

Request for Expression of Interest (Local Consulting Company)

By |2020-06-09T13:55:44+00:00November 11th, 2019|Thirrje per Tendera|Comments Off on Request for Expression of Interest (Local Consulting Company)

Apply for: "The Preparation of Detailed Design for Integrated Service Delivery Centers Vlore and Kamëz" Click here for: Request for Expression of Interest Contract Award Notice Kamez  Vore

9 09, 2019

Contracts Award for NCB LUSHNJE

By |2019-09-11T13:11:52+00:00September 9th, 2019|Thirrje per Tendera|Comments Off on Contracts Award for NCB LUSHNJE

CONTRACT AWARD Date: 09.09.2019 Project Name: Citizen Centric Service delivery project Country: Albania Project Number: AL-8521 Bid/Contract Reference No: “Refurbishing and Furniture of Integrated Citizen Service Delivery Center of Lushnje”; AL-8521/CW/NCB/2.01.04 Duration of Contract: 3.5 months Evaluation Currency: ALL AWARD NOTICE

10 07, 2019

Procurement of “Refurbishing and furniture of the Integrated Citizen Service Center of Lushnje”

By |2019-07-23T12:09:11+00:00July 10th, 2019|Thirrje per Tendera|Comments Off on Procurement of “Refurbishing and furniture of the Integrated Citizen Service Center of Lushnje”

Procurement of “Refurbishing and furniture of the Integrated Citizen Service Center of Lushnje” Invitation for Bid Bidding Documents: Amendment LUSHNJE NCB LUSHNJE_vol.1_08.01.2018 NCB LUSHNJE-vol.2 _ 08.01.2018 Detailed Design: Planimetria Adisa Lushnje KUZ FU MKZ Projekti elektrik_Adisa_Lushnje per miratim 20190531-(95) Projekti elektrik_Adisa_Lushnje per miratim 20190531 Topografia Horografia Prerjet - Detajet_e_Shtresave FASADA-(72) Grafik Punimesh ADISA LUSHNJE  Adisa Lushnje nd jashtem-(108) Exterier_Final_Lushnje ADISA INTERIER-MOB ADISA INTERIER-Dyer+Dritare Kondicionimi_Final PLS Preventivi ADISA_no cost Rendera Final