DREJTORITË ADISA

Drejtor Ekzekutiv
ADISA

Angelo KOLEKA

Drejtoria e Zhvillimit të Shërbimeve

Joana ÇAKO

Drejtoria e Administrimit të Qendrave

Flavio BARÇI

Drejtoria Ekonomike

Taulant PENGILI

Drejtoria e Administrimit të Brendshëm

Elma META

QENDRAT E INTEGRUARA

Zyra Rajonale TIRANË

Ledian SEMEU

Zyra Rajonale FIER

Vakant

Zyra Rajonale SHKODËR

Vakant

Zyra Vendore KAVAJË

Vakant

Zyra Rajonale GJIROKASTËR

Artin FINO

Zyra Vendore LUSHNJE

Brunilda MALKO

Zyra Vendore KRUJË

Edmond DACI

Zyra Rajonale KOMBINAT

Holger KODRA

Zyra Rajonale ELBASAN

Enea KAPURANI

SEKTORËT ADISA

Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Protokollit

Ana ÇOKU

Sektori i Planifikimit dhe Menaxhimit të Projekteve

Vakant

Sektori i Financës

Marsida SHAHINI

Sektori Ri-Inxhinierimit & Zhvillimit të Standardeve

Anila LLESHI

Sektori i Auditit

Vakant

Sektori i Shërbimeve
Mbështetëse

Ilir VUKA

Sektori i Mbikëqyrjes së Lëvrimit të Shërbimeve

Blerta OSMËNAJ

Sektori i Prokurimeve

Sara KAPOLI

Sektori i Performancës dhe Statistikave

Keldi JANI

Sektori Juridik

Anisa KONA

Sektori i Trajnimeve Dhe Menaxhimit Të Njohurive

Lizheta DULO

Sektori i Komunikimit me Qytetarin

Lola SHEHI

Sektori i Investimeve

Ilir NAQI GJIKA

Sektori i Kërkimit dhe Inovacionit (ADISA LAB)

Zhanina PRODA

ZYRAT E PËRBASHKËTA ME NJË NDALESË

Zyra me një ndalesë ADISA Maliq

Zyra me një ndalesë ADISA Belsh

Zyra me një ndalesë ADISA Patos

Zyra me një ndalesë ADISA Librazhd

Zyra me një ndalesë ADISA Kolonjë

Zyra me një ndalesë ADISA Divjakë

Zyra me një ndalesë ADISA Kukës

Zyra me një ndalesë ADISA Pogradec

Zyra me një ndalesë ADISA Mat

Zyra me një ndalesë ADISA Roskovec

Zyra me një ndalesë ADISA Malësi e Madhe

Për cdo informacion mund të kontaktoni drejtorët/përgjegjësit përkatës sipas këtij formati emaili: emer.mbiemer@adisa.gov.al