DREJTORITË ADISA

Drejtor Ekzekutiv
ADISA

Ermonela XHAFA

Drejtoria e Zhvillimit të Shërbimeve

Drejtoria e Administrimit të Qendrave

Flavio BARCI

Drejtoria Ekonomike

Drejtoria e Administrimit të Brendshëm

QENDRAT E INTEGRUARA

Zyra Rajonale TIRANE

Ledian SEMEU

Zyra Rajonale FIER

Armand NACI

Zyra Rajonale SHKODER

Zyra Vendore KAVAJË

Dorina UKU

Zyra Rajonale GJIROKASTËR

Artin FINO

Zyra Vendore LUSHNJE

Zyra Vendore KRUJE

Edmond DACI

Zyra Rajonale TIRANE 2 (KOMBINAT)

Zyra Rajonale ELBASAN

______________

SEKTORËT ADISA

Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Protokollit

Elma META

Sektori i Planifikimit dhe Menaxhimit të Projekteve

Deborah HATELLARI

Sektori i Financës

Marsida SHAHINI

Sektori Ri-Inxhinierimit & Zhvillimit te Standardeve

Anila LLESHI

Sektori i Kërkimit dhe Inovacionit (ADISA LAB)

Roland LARASHI

Sektori i Shërbimeve
Mbështetëse

Brunilda MYFTARI

Sektori i Mbikëqyrjes së Lëvrimit të Shërbimeve

Taulant PENGILI

Sektori i Prokurimeve

Sara KAPOLI

Sektori i Performancës dhe Statistikave

Keldi JANI

Sektori Juridik

Joana Çako

Sektori i Trajnimeve Dhe Menaxhimit Të Njohurive

Lizheta DULO

Sektori i Komunikimit me Qytetarin

Lola SHEHI

Sektori i Investimeve

Ilir Naqi Gjika

Sektori i Auditit

ZYRAT E PËRBASHKËTA ME NJË NDALESË

Sportelet ADISA Maliq

Sportelet ADISA Belsh

Sportelet ADISA Patos

Sportelet ADISA Librazhd

Sportelet ADISA Librazhd

Sportelet ADISA Divjakë

Sportelet ADISA Kukës

Sportelet ADISA Pogradec

Sportelet ADISA Mat

Sportelet ADISA Roskovec

Për cdo informacion mund të kontaktoni drejtorët/përgjegjësit përkatës sipas këtij formati emaili: emer.mbiemer@adisa.gov.al