DREJTORITË ADISA

Drejtor Ekzekutiv
ADISA

Lorin YMERI

Drejtoria e Zhvillimit të Shërbimeve

Jonida TARAJ

Drejtoria e Administrimit të Qendrave

Ili  SADO 

Drejtoria Ekonomike

Gëzim KALLAJXHI

Drejtoria e Administrimit të Brendshëm

Eni MIRCE

QENDRAT E INTEGRUARA

Zyra Rajonale TIRANE

Ledian SEMEU

Zyra Rajonale FIER

Armand NACI

Zyra Rajonale SHKODER

Mirsad SYLJA

Zyra Vendore KAVAJË

Dorina UKU

Zyra Rajonale GJIROKASTËR

Artin FINO

Zyra Vendore LUSHNJE

Arjana HOXHA

Zyra Vendore KRUJE

Edmond DACI

Zyra Rajonale TIRANE 2 (KOMBINAT)

Zyra Rajonale ELBASAN

______________

SEKTORËT ADISA

Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Protokollit

Elma META

Sektori i Planifikimit dhe Menaxhimit të Projekteve

Deborah HATELLARI

Sektori i Financës

Marsida SHAHINI

Sektori Ri-Inxhinierimit & Zhvillimit te Standardeve

Anila LLESHI

Sektori i Kërkimit dhe Inovacionit (ADISA LAB)

Lirdi CANI

Sektori i Shërbimeve
Mbështetëse

Brunilda MYFTARI

Sektori i Mbikëqyrjes së Lëvrimit të Shërbimeve

Taulant PENGILI

Sektori i Prokurimeve

Sara KAPOLI

Sektori i Performancës dhe Statistikave

Keldi JANI

Sektori Juridik

Eni NAQELLARI

Sektori i Trajnimeve Dhe Menaxhimit Të Njohurive

Lizheta DULO

Sektori i Komunikimit me Qytetarin

Fiona GJIKA

Sektori i Investimeve

Ilir Naqi Gjika

Sektori i Auditit

Shkurte HALILI

ZYRAT E PËRBASHKËTA ME NJË NDALESË

Sportelet ADISA Maliq

Sportelet ADISA Belsh

Sportelet ADISA Patos

Sportelet ADISA Librazhd

Sportelet ADISA Librazhd

Sportelet ADISA Divjakë

Sportelet ADISA Kukës

Sportelet ADISA Pogradec

Sportelet ADISA Mat

Sportelet ADISA Roskovec

Për cdo informacion mund të kontaktoni drejtorët/përgjegjësit përkatës sipas këtij formati emaili: emer.mbiemer@adisa.gov.al