DREJTORITË ADISA

Drejtor Ekzekutiv
ADISA

Ermonela XHAFA

Drejtoria e Zhvillimit të Shërbimeve

Joana ÇAKO

Drejtoria e Administrimit të Qendrave

Flavio BARCI

Drejtoria Ekonomike

Taulant PENGILI

Drejtoria e Administrimit të Brendshëm

Elma META

QENDRAT E INTEGRUARA

Zyra Rajonale TIRANE

Ledian SEMEU

Zyra Rajonale FIER

Armand NACI

Zyra Rajonale SHKODER

Zyra Vendore KAVAJË

Vakant

Zyra Rajonale GJIROKASTËR

Artin FINO

Zyra Vendore LUSHNJE

Brunilda MALKO

Zyra Vendore KRUJE

Edmond DACI

Zyra Rajonale TIRANE 2 (KOMBINAT)

Holger KODRA

Zyra Rajonale ELBASAN

Enea KAPURANI

SEKTORËT ADISA

Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Protokollit

Ana Çoku

Sektori i Planifikimit dhe Menaxhimit të Projekteve

Deborah HATELLARI

Sektori i Financës

Marsida SHAHINI

Sektori Ri-Inxhinierimit & Zhvillimit te Standardeve

Anila LLESHI

Sektori i Kërkimit dhe Inovacionit (ADISA LAB)

Zhanina PRODA

Sektori i Shërbimeve
Mbështetëse

Vakant

Sektori i Mbikëqyrjes së Lëvrimit të Shërbimeve

Blerta OSMËNAJ

Sektori i Prokurimeve

Sara KAPOLI

Sektori i Performancës dhe Statistikave

Keldi JANI

Sektori Juridik

Anisa KONA

Sektori i Trajnimeve Dhe Menaxhimit Të Njohurive

Lizheta DULO

Sektori i Komunikimit me Qytetarin

Lola SHEHI

Sektori i Investimeve

Ilir Naqi Gjika

Sektori i Auditit

ZYRAT E PËRBASHKËTA ME NJË NDALESË

Sportelet ADISA Maliq

Sportelet ADISA Belsh

Sportelet ADISA Patos

Sportelet ADISA Librazhd

Sportelet ADISA Librazhd

Sportelet ADISA Divjakë

Sportelet ADISA Kukës

Sportelet ADISA Pogradec

Sportelet ADISA Mat

Sportelet ADISA Roskovec

Për cdo informacion mund të kontaktoni drejtorët/përgjegjësit përkatës sipas këtij formati emaili: emer.mbiemer@adisa.gov.al