Reforma në administratën publike në Shqipëri është një proces i domosdoshëm dhe i vazhdueshëm.

Qendrat e Integruara me një ndalesë janë pjesë e reformës së madhe të Qeverisë për të modernizuar shërbimet.

Call Center ka filluar aktivitetin e tij në dt. 7 Tetor 2016 dhe shërben si pike reference informacioni.

ADISA vlerëson opinionin tuaj me qëllimin kryesor të përmirsojmë shërbimin që ofrojmë.