Inaugurohet Qendra e Integruar ADISA Kamëz

Ceremonia e përurimit të qendrës së re ADISA në Kamëz ku morën pjesë Ministrja e Shtetit për Standardet e Shërbimeve Znj. Milva Ekonomi, Kryetari i Bashkisë Kamëz Z.Rakip Suli, Drejtori Ekzekutiv ADISA Z. Lorin Ymeri, u zhvillua më 17.11.2021.

Qendra e Integruar Kamëz, qendra ADISA e 23-të, ofron mbi 1000 shërbime publike të nivelit qendror dhe vendor, me standard të përmirësuar e cilësi shërbimi. Mbi 104,000 qytetarë dhe biznese mund të përfitojnë shërbime sa i takon regjistrimit të pronës, sigurimeve shoqërore, kartës së shëndetit, regjistrimit të biznesit, marrjes së licencave dhe gjendjes civile.

Nëpërmjet 25 sporteleve në total, Qendra e Integruar ADISA Kamëz ofron shërbimet e saj, të cilat ndihmojnë në asistimin e qytetarëve për të gjitha shërbimet që ofrohen nëpërmjet e-albania si dhe sporteleve të shërbimit të institucioneve të tjera në qendër si DPGJC,ALEAT,DPSHTRR,Bashkia Kamëz,UKK,Posta Shqiptare.

ADISA Kamëz ndodhet në Pallatin e Kulturës Kamëz dhe investimi është krijuar me fondet e buxhetit të shtetit.

Qendra e Integruar ADISA Kamëz, ruan të gjitha standardet europiane për ofrimin e shërbimeve publike duke përmendur këtu, infrastrukturën e përshtatur për PAK dhe informacionin e përshtatur në gjuhën e shenjave, sistemin elektronik të menaxhimit të radhës, ambiente bashkëkohore që do të ofrojnë akses për të gjithë qytetarët në kushtet më të mira të ofruara ndonjëherë në vendin tonë.

Përmirësimi dhe lehtësimi i jetës së qytetarëve në ofrimin e shërbimeve publike

GALERIA