Lista e Shërbimeve AKZM

Kodi i shërbimitEmri i shërbimit
AL107004Dhënie në përdorim me kontratë qeraje të sipërfaqeve në zona të mbrojtura