Lista e shërbimeve DPS

Kodi i shërbimitEmri i shërbimit
AL101043

Konsultimi, leximi falas i standardeve përpara blerjes
AL101044
Shitja e Standardeve Shqiptare