Lista e shërbimeve të Inspektoriatit Shtetëror Shëndetësor

Kodi i shërbimitEmri i shërbimit
AL086003Akt Miratim higjeno sanitar për automjete transporti të produkteve ushqimore
AL086004Akt Miratim higjeno sanitar për automjete të transportit dhe tregtimit të produkteve ushqimore
AL086005Akt Miratim higjeno sanitar për magazina ushqimore
AL086007Akt Miratim higjeno sanitar për lokale të shërbimit publik në birrari, kafe, bufe, ëmbëltore, kioskë, etj
AL086008Akt Miratimi higjeno sanitar për bar-restorant dhe piceri
AL086009Akt Miratim higjeno sanitar për lokale të tregëtimit të produkteve ushqimore
AL086010Akt Miratim higjeno sanitar për supermarket
AL086011Akt Miratimi higjeno sanitar për linja e reparte prodhimi të pijeve alkoolike dhe joalkoolike
AL086012Akt Miratimi higjeno sanitar për linja prodhime buke, prodhim brumi, pasticeri e akullore
AL086013Akt Miratim higjeno sanitar për thertore, linja të prodhimit të nënprodukteve të mishit (sallam, qofte)
AL086014Akt Miratim higjeno sanitar për punishte të përpunimit të frutave dhe perimeve
AL086015Akt Miratimi higjeno sanitar për linja të përpunimit të drithrave, mullinj bloje, prodhim makaronash
AL086016Akt Miratim higjeno sanitar për punishte përpunimi qumështi, nënproduktet e tij
AL086017Akt Miratimi higjeno sanitar për fabrika prodhimi të produkteve ushqimore
AL086018Akt Miratimi higjeno sanitar për frigorifer ku ruhen produkte ushqimore
AL086019Akt Miratim higjeno sanitar për tregjet e shitjes me shumicë
AL086023Akt miratim për farmaci
AL086032Akt miratim për diskotekë
AL086033Akt miratim për pastrim kimik
AL086035Akt Miratim higjieno sanitar për shërbime të ndryshme publike
AL086037Akt Miratimi higjeno sanitar për vënien në funksionim të objektit industri kimike, metalurgjike, minerare, mekanike, konfeksione, etj
AL086040Akt Miratim higjeno sanitar për çerdhe
AL086041Akt Miratim higjeno sanitar për kopësht
AL086042Akt Miratim higjeno sanitar për shkollë
AL086043Akt Miratim higjeno sanitar për konvikt
AL086044Akt Miratim higjeno sanitar për shtëpi fëmijësh
AL086045Akt Miratim higjeno sanitar për shkollë për fëmijë me aftësi ndryshe
AL086050Akt Miratim higjeno sanitar për miratim shesh ndërtimi
AL086051Akt miratim për hotele deri në 10 shtretër / 10 deri në 50 shtretër/ 50 deri në 100 shtretër/ mbi 100 shtretër
AL086052Akt miratim për klinikë dentare me laborator/ pa laborator
AL086053Akt miratim për rrojtore/ parukeri
AL086054_Akt miratime higjeno sanitar për laborator mjeksor/ klinikë mjekësore dhe kabinet echo