Kartelat Informative – Qendra Kombëtare e cilësisë, sigurisë dhe akreditimit të Institucionit Shëndetsor (QKCSA-ISH)

Kodi i shërbimitEmri i shërbimit
AL083017Akreditim i institucionit shëndetësor