Angelo KOLEKA

Drejtori Ekzekutiv i Agjencisë së Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara – ADISA