SUGJERIME

Kjo formë kontakti është vënë në dispozicion për qytetarët që të dërgojnë sugjerimet e tyre.
ADISA vlerëson opinionin tuaj me qëllimin kryesor të përmirsojmë shërbimin që ofrojmë.
Për të realizuar qëllimin tonë për çdo sugjerim, ju lutemi të plotesoni fushat me të dhënat e sakta.

Sugjerimet tuaja do të trajtohen nga ADISA dhe ju do të informoheni për një afat kohor brenda 30 ditëve nëpërmjet telefonit apo adresës e-mail.