QENDRA E INTEGRUAR ME NJË NDALESË KAVAJË

Qendra e Integruar Kavajë është krijuar nga ADISA si Qendra e Parë e Integruar në Shqipëri, në datë 16 Nëntor 2016.

Qendra e Integruar me një Ndalesë në Kavajë vijon punën duke u përmirësuar dhe duke lehtësuar jetën e qytetarëve, nëpërmjet grupimit të institucioneve publike dhe shërbimeve më të kërkuara në një vend të vetëm, sipas standardeve me moderne.

Numri i institucioneve që ofrojnë shërbimet në Qendrën e Integruar Kavajë janë 6 institucione ndër të cilat:  (ZRPP, FSDKSH, ISSH, QKB, DPGJC dhe DPT të ndara  në 13 sportele dhe 4 sportele të tjera të dedikuara për Ankesat, Protokollin, sportelin e informacionit dhe të Postës Shqiptare.

Vendndodhja: “Pallati i Kulturës i Kavajës” Kati i parë, pranë Shëtitores “Josif Buda”, Kavajë

Orari i pritjes: E hënë –  E premte   08:00 – 15:00

Coming Soon
Si i vlerësoni ndryshimet në cilësinë e shërbimit, të kryera nga ADISA në Qendrën e Integruar Kavajë?
Si i vlerësoni ndryshimet në cilësinë e shërbimit, të kryera nga ADISA në Qendrën e Integruar Kavajë?
Si i vlerësoni ndryshimet në cilësinë e shërbimit, të kryera nga ADISA në Qendrën e Integruar Kavajë?

LISTA E INSTITUCIONEVE

Përmirësimi dhe lehtësimi i jetës së qytetarëve në ofrimin e shërbimeve publike

GALERIA