QENDRA E INTEGRUAR ME NJË NDALESË KRUJË

Qendra e Integruar Krujë është krijuar në datë 13 Mars 2017.

Në qytetin e Krujës, Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara ka hapur dyert për qytetarët me datë 13 Mars 2017. Synimi i kësaj Qendre të Integruar, si në çdo qytet tjetër, është lehtësimi i jetës së qytetarëve dhe përmirësimi i ofrimit të shërbimeve publike.

Numri i institucioneve që ofrojnë shërbimet në Qendrën e Integruar Krujë janë 6 institucione ndër të cilat:  (ZRPP, FSDKSH, ISSH, QKB, DPGJC dhe DPT të ndara  në 11 sportele dhe 4 sportele të tjera të dedikuara për Ankesat, Protokollin, sportelin e informacionit dhe të Postës Shqiptare.

Vendndodhja: “Lagjia numër 1″, Krujë

Orari i pritjes: E hënë –  E premte   08:00 – 15:00

Coming Soon
Si i vlerësoni ndryshimet në cilësinë e shërbimit, të kryera nga ADISA në Qendrën e Integruar Krujë?
Si i vlerësoni ndryshimet në cilësinë e shërbimit, të kryera nga ADISA në Qendrën e Integruar Krujë?
Si i vlerësoni ndryshimet në cilësinë e shërbimit, të kryera nga ADISA në Qendrën e Integruar Krujë?

LISTA E INSTITUCIONEVE

Përmirësimi dhe lehtësimi i jetës së qytetarëve në ofrimin e shërbimeve publike

GALERIA