STOP  KORRUPSIONIT

Denonconi këtu rastet korruptive që mund të hasni në zyrat pritëse ADISA ose në qendrat e integruara të shërbimeve publike.

Të dhënat tuajaTë dhënat për denoncimin
Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png,mp4,.
Maximum file size: 5mb.