Për herë të tretë ADISA organizon pranë ambjenteve të​ saj tryezën e rrumbullakët, e cila çdo herë ka në fokus një segment të ndryshë​m qytetarësh.
Këtë herë të pranishëm ishin përfaqësues të bizneseve.
Problematikat e ngritura nga qytetarët janë zanafilla e përmirësimit tonë të vazhdueshëm.
Vëmendja jonë, ti!