Kodi i shërbimitEmri i shërbimit
AL039007Vërtetimi për kryerjen e dënimit alternativ